Haptonomie voor kinderen

 

“Wat en hoe hij worden zal,…. nu is hij zo . ”                       H. Bouma

Van nature staat het kind nog dichtbij zijn gevoel;
voelend ervaart ie zichzelf en de wereld om hem heen.
Hij heeft echter nog niet altijd begrip en woorden voor hetgeen hij voelt.
Via zijn gedrag laat hij zien hoe hij zichzelf en zijn omgeving ervaart.

 

In de haptonomische begeleiding van kinderen werk ik met kinderen van alle leeftijden;

er kan gekozen worden uit 2 begeleidingsvormen:

  • Ouder- en kindbegeleiding
  • Individuele kinder-/jongerenbegeleiding

Na een intake gesprek met ouder(s)/ verzorger(s) en kind/jongere bepalen we welke begeleidingsvorm het beste past bij de hulpvraag .

Ouder- en Kindbegeleiding

Het kind wordt , met zijn eigen wijze van zijn, geboren in een gezin waar ouders op een bepaalde manier omgaan met elkaar en met hun kinderen. In deze interactie is het van belang dat ouders hun kind begrijpen en zo goed mogelijk aanvoelen wat hun kind nodig heeft.

Dat dit voor ouders niet altijd even eenvoudig is, mag duidelijk zijn.
Soms omdat het kind veel zorg vraagt of niet zo duidelijk is in het aangeven van zijn behoefte,
of omdat ouders zelf veel tijd nodig hebben voor hun eigen zorgen , ideeën en gewoontes.

 

Als dit begrijpen en opvangen van elkaar niet helemaal vloeiend verloopt, kan dat leiden tot problemen als:

  • veel huilen, boos zijn
  • opstandigheid, gedragsproblemen
  • angstig zijn, onzekerheid
  • lichamelijke klachten ( buik- , rug- of hoofdpijn, slecht slapen, hyperventilatie, vermoeidheid, stotteren )

In deze begeleiding proberen we samen te zoeken waar de interactie verbeterd kan worden.

Speelse oefenvormen leiden tot een gesprek over gevoel, begrip en mogelijkheden.
Ook kan het nodig zijn dat de eigen mogelijkheden tot (aan)voelen en uiten van gevoel worden getraind, om vaardiger te worden.
Aanraken, troosten, rust en stabiliteit meegeven kun je trainen en geven de opvoeding een extra dimensie.

Uitgangspunt is:

  • Dat je als ouder/verzorger niet perfect kunt zijn en dat het kind dit ook niet van je vraagt.
  • Kinderen nemen daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid in hun proces en worden serieus genomen in wat ze voelen.
  • Het gevoel vertelt ons veel en als we leren naar elkaar te luisteren zal er begrip en een antwoord ontstaan.

Individuele Kind-/Jongerenbegeleiding

Als na het gezamenlijke intake gesprek wordt besloten dat het kind/jongere baat heeft bij een veilige setting waarin het samen met de begeleider op zoek kan gaan naar een antwoord op de hulpvraag, wordt gekozen voor de individuele vorm. Eens in de zoveel tijd zullen ouders/verzorgers geïnformeerd worden over het proces en indien nodig gevraagd worden thuis meer stil te staan bij bepaalde aspecten in de interactie.

Als een kind iets meemaakt wat te groot is om emotioneel op te vangen, kan het de emotie vastzetten en niet verwerken. Zoiets noemen we een trauma en kan op den duur leiden tot klachten.

Middels individuele begeleiding waarin het kind gaandeweg  vertrouwder wordt gemaakt met zijn gevoel, zal hij , samen met de begeleider leren hoe hij verwerken kan en/of  hoe hij anders om kan gaan met moeilijke omstandigheden.

Deze individuele begeleiding is aangepast op het niveau en interesse van het kind/jongere.  Het kan variëren van spelenderwijs komen bij het gevoel, leren praten over het gevoel, lichaamsbewustzijnspelletjes, aanrakings- en contactspel etc.

Mijn jarenlange ervaring met kinderen en jongeren heeft me geleerd goed af te stemmen en samen te zoeken naar een vorm die past bij dit unieke kind/jongere.  Het kind zien in zijn eigenheid, in dat wat bij hem past en wat ie nodig heeft om te groeien in zijn eigen kracht, is de kunst van goed begeleiden.

In de begeleiding bij kinderen wordt , indien nodig, en uiteraard na overleg ,ook samengewerkt met leerkrachten en/of andere betrokkenen. Steeds vanuit de vraag : wat heeft dit kind/jongere nodig om te komen tot een optimale groei en bloei.

haptonomie-de-wijk-beek-7698