Haptonomie

“In zijn gevoel leert de mens zichzelf ten diepste kennen”

Haptonomie houdt zich bezig met het menselijk gevoelsleven.

Als gevoelens teveel worden weggedrukt, kan dit leiden tot verschillende klachten, zoals:

  • spanning, stress, overbelasting, burnout
  • onzekerheid, angst, paniek
  • stemmingsveranderingen als somberheid, lusteloosheid, vervlakking, aanhoudend verdriet/boosheid
  • lichamelijke klachten die te maken hebben met spanning  of weggedrukte emoties  ( hoofd-, nek-, buik- en rugpijn, slecht slapen, hyperventilatie, brok in de keel, vaginisme etc.)
  • relationele problemen

In het dagelijks leven zijn we vaak geneigd, voorbij te gaan aan wat we voelen, en richten we ons meer op wat hoort, of moet, of wat van ons verwacht wordt. Het is niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat we diep in onszelf voelen of beleven. Ons denken domineert dan ons voelen, waardoor dit laatste steeds moeilijker wordt gehoord.

 

Haptonomische begeleiding 

Deze begeleiding is erop gericht je weer vertrouwd te maken met je gevoel zodat je meer zicht krijgt op wat er gevoelsmatig bij je leeft . Je wordt vertrouwder in het delen en uiten van gevoelens. Je leert woorden te vinden voor wat je voelt en hoe je ruimte kunt geven aan gevoelens die voor jou belangrijk zijn.

Omdat voelen in eerste instantie in je lichaam gebeurt, leer je hier naar te ‘luisteren’, zonder oordeel of schaamte; leer je te begrijpen hoe het voelen ‘werkt’ en hoe je hiermee om kunt gaan in het dagelijks leven.

In de haptonomie gaan we ervan uit dat een mens voor zijn zelfontwikkeling, bevestiging van andere mensen nodig heeft, waarbij hij zichzelf als goed en waardevol kan ervaren.

In deze bevestigende sfeer, zal de begeleiding plaatsvinden, zodat je kan ontwikkelen in je eigen tempo en binnen jouw mogelijkheden.