Over Haptomove

Haptomove is een haptonomie praktijk waar Sjook Heesakkers en Annemieke van der Beek samen werken.


Sjook Heesakkers

Hi, ik ben Sjook Heesakkers.

Sinds 1990 heb ik het genoegen om als fysiotherapeut contact te mogen en kunnen maken met mensen die in verband met klachten hulp zoeken.

In het begin van mijn loopbaan vulde ik dit vooral effectief in. Daarom heb ik veel energie in technische bij- en nascholingen op fysiotherapeutische vlak gestoken. Ik merkte evenwel dat ik in de behandelingen bij mijn cliënten, vaak tegen andere factoren aanliep dan alleen fysiek gerelateerde klachten. Zo heb ik mogen ervaren dat de klachten van de mensen die bij mij komen niet alleen te maken hadden met een fysiek verstoord mechanisme, maar ook met een min of meer verstoorde beleving van zichzelf en/of interactie met anderen.

Toen ik een opleiding ging volgen bij het Wetenschappelijke Instituut voor Haptonomie kreeg ik het gevoel dat ik met mijn werk de voor mij juiste richting was ingeslagen. Niet meer puur technische handelingen, maar echt en wezenlijk contact maken met mensen. Hen kunnen aanspreken op vermogens om vanuit gevoel te komen tot inzicht en zo te komen tot herstel en balans in jezelf en in relatie tot anderen.

Dat geeft mij iedere keer weer veel voldoening.

Annemieke van der Beek

Mijn naam is Annemieke van der Beek
In 1991 ben ik als logopedist begonnen aan mijn loopbaan. Het werken met mensen en het bevorderen van hun gezondheid en welzijn, boeide. Het vak ging voor mij, echter te vaak, enkel over de buitenkant van de mens, terwijl ik vooral geïnteresseerd was in de binnenkant. Dat deed me besluiten door te scholen naar Haptonomie, waarbij het menselijk gevoelsleven centraal staat in de mensvisie en benadering.
In 2003 startte ik aan het Wetenschappelijk Instituut voor de Haptonomie in Grave, bij dhr. Frans Veldman jr. 
In de jaren die volgden kwam mijn persoonlijke, en later meer, mijn professionele ontwikkeling aan bod. Sjook ontmoette ik daar en zo is onze vriendschap ontstaan.
In de tussentijd startte ik de praktijk in de Wijk. Ontstaan vanuit de wens om meer mijn eigen lijn te kunnen volgen en direct contact met mensen te hebben.
Jaren later, in 2016 hebben Sjook en ik besloten om samen te gaan werken onder de noemer ‘Haptomove’.

Wat mij aanspreekt in de Haptonomie is de natuurlijke kijk op menselijk gedrag. Terug naar je oorsprong, naar je natuurlijke weten.

De laatste jaren heb ik aan het opleidingsinstituut van Joke de Vries en Rudy Rijke, me verder kunnen verdiepen in menselijke ontwikkelingsprocessen.Bijzonder om mensen te begeleiden in een proces waarbij ze zelfstandiger en meer vanuit hun eigen mogelijkheden om weten te gaan met de realiteit van het leven.

Dit inspireert me iedere dag weer!